Niedawno informowaliśmy o naszym przystąpieniu do Obywatelskiego Komitetu Ochrony Powstańców "OKOP".

W jaki sposób wsparliśmy akcję?

Przekazaliśmy bezpłatnie czujniki, które zapewnią optymalną ochronę pożarową mieszkań wszystkich 150 żyjących Powstańców Warszawskich.

Chcemy zadbać o lepsze jutro tych, którzy kiedyś zadbali o nasze.

BEZPIECZNY DOM

80% wszystkich ofiar pożarów w Polsce to ludzie, którzy zginęli we własnych domach. Szanse na ratunek zwiększyć mogą nowoczesne czujniki wczesnej detekcji oraz dedykowany system alarmowania o zagrożeniu.

Chcemy zwiększyć bezpieczeństwo i wprowadzić do mieszkań nowoczesne rozwiązania związane z wczesnym wykrywaniem zagrożenia pożarowego.

Przez 63 dni strażacy ochotnicy i wolontariusze w czynie społecznym odwiedzą 150 Powstańców Warszawskich - chcemy zadbać o lepsze jutro tych, którzy kiedyś zadbali o nasze.

Przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej technologii zwiększymy bezpieczeństwo mieszkań, montując nowoczesny system czujników przeciwpożarowych.

DLA KOGO?

Naszą akcję kierujemy do Powstańców Warszawskich. Chcemy zwiększyć bezpieczeństwo w ich domach i przyczynić się do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego, co umożliwi odpowiednio szybką reakcję w celu ratowania zdrowia i życia.

Dotrzemy z naszą akcją do 150 osób mieszkających na terenie aglomeracji Warszawskiej.

NA CZYM POLEGA AKCJA?

Akcja polega na montażu w mieszkaniach autonomicznych, certyfikowanych detektorów, które wykryją i zaalarmują o niebezpieczeństwie ulatniającego się gazu, tlenku węgla lub dymu w sytuacji zagrożenia pożarem. Dodatkowo każdy czujnik będzie wyposażony w proste w obsłudze urządzenie, za pomocą którego będzie można zdalnie wezwać pomoc.

REALIZACJA PLANU

Czujniki będą montowane przez przeszkolonych, certyfikowanych pracowników i wolontariuszy.

W akcję zaangażowane i zaangażowani są druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej i Chorągwi Stołecznej ZHP wspierani przez chętnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z jednostek ratowniczo - gaśniczych na terenie całego Województwa Mazowieckiego i m. st. Warszawy.