Znak budowlany B dla czujników marki KIDDE

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Firma Kidde jest jednym z największych światowych producentów domowych zabezpieczeń przeciwpożarowych oferującym szeroką gamę produktów. Od ponad stu lat produkuje czujniki tlenku węgla, czujki dymu, gaśnice oraz systemy detekcji pożaru, które codziennie ratują zdrowie i życie mieszkańców gospodarstw domowych na całym świecie! Nasze czujniki tlenku węgla i dymu pomagają zapobiegać urazom i minimalizować szkody, ostrzegając mieszkańców na tyle wcześnie, aby można było podjąć odpowiednie działania (np. ugasić pożaru w zarodku, ewakuować domowników, zawiadomić straż pożarną itp.), zanim sytuacja stanie się niebezpieczna. Marce Kidde zaufały miliony użytkowników, o czym świadczą liczne certyfikaty i wyróżnienia przyznawane produktom oraz publikacje prasowe. Czujniki tlenku węgla oraz czujki dymu posiadają wymagane dokumenty i certyfikaty potwierdzające spełnienie norm obowiązujących na terenie Unii Europejskiej oraz są dopuszczone do obrotu i sprzedaży na jej obszarze.

Czujniki tlenku węgla - Normy europejskie i krajowe

Czujniki tlenku węgla Kidde posiadają certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy europejskiej EN50291-1:2018 dla domowych detektorów tlenku węgla oraz normy EN50291-2:2019 dopuszczającej czujniki do użytku w pojazdach kempingowych i na łodziach (seria K7). Zgodność z ww. normami została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą British Standard Institute (BSI). Numer raportu z badań KM 738897.

Znak budowlany B - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Dodatkowo czujniki tlenku węgla są oznakowane znakiem budowlanym B potwierdzającym spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN50291-1:2018+AC:2021 dla domowych detektorów tlenku węgla oraz posiadają Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU). Badania zostały wykonane przez akredytowaną jednostką badawczą: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB). Jesteśmy dumni z faktu, że nasza firma jest pierwszą w Polsce, której czujniki tlenku węgla zostały oznaczone znakiem budowlanym B.

Czujki dymu - Deklaracja Właściwości Użytkowych

Do czujek dymu Kidde dołączana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych (CPD). Dokument ten jest sporządzony na podstawie procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przeprowadzonego z uwzględnieniem wymagań normy zharmonizowanej: EN14604:2006P (EN14604:2005), co jest potwierdzeniem spełnienia wymagań ww. normy. Proces certyfikacji został przeprowadzony przez notyfikowaną jednostkę badawczą VdS.

Kidde – Technologia ratująca Życie

Czujniki marki Kidde bez problemu spełniają zarówno wymagania unijne, jak i krajowe. Ponadto posiadają dokumentację, która jest niezbędna do wprowadzenia produktów do obrotu lub udostępnia na rynku krajowym oraz europejskim. Kupując czujniki Kidde możesz być pewny nabywasz certyfikowane produkty najwyższej jakości, o potwierdzonej skuteczności działania, produkty które będą chroniły Ciebie i Twoich najbliższych przez długie lata.