Menu
Cart

How to provide first aid for poisoning

Carbon Monoxide
How to provide first aid for poisoning

Przede wszystkim nie wolno wpadać w panikę.

W pierwszej kolejności należy zadbać o swoje bezpieczeństwo, aby za chwilę nie stać się kolejną ofiarą czadu.

U osób podejrzewanych o zatrucie tlenkiem węgla należy jak najszybciej przerwać kontakt z czadem.

In order to help the victim, follow the steps below

 • Natychmiast zapewnij dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia (otwórz okna i drzwi).
 • W miarę możliwości wyłącz wszystkie urządzenia zasilane paliwem, które mogą być źródłem emisji tlenku węgla.
 • Jak najszybciej wynieś osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na najlepiej świeże powietrze lub do przewietrzonego pomieszczenia.
 • Wezwij pogotowie ratunkowe 999 lub zadzwoń na numer alarmowy 112.
 • Rozluźnij poszkodowanemu ubranie, aby zapewnić możliwość swobodnego oddechu (dotlenienia organizmu) – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do jego wychłodzenia.
 • Jeżeli poszkodowany jest mokry, osusz jego ciało i okryj go np. kocem lub ręcznikiem.
 • W przypadku pojawienia się duszności wskazane jest podanie tlenu, jeżeli jest on dostępny.
 • Jeżeli chory oddycha, ale jest nieprzytomny, należy odchylić głowę chorego do tyłu w celu udrożnienia dróg oddechowych. Poszkodowanego można, również ułożyć w pozycji bezpiecznej, która zapewni drożność dróg oddechowych i zapobiegnie zachłyśnięciu w razie wystąpienia wymiotów. W takiej pozycji powinien pozostać, aż do przyjazdu pogotowia.

 • Rys. Poszkodowany ułożony w pozycji bocznej ustalonej (https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozycja_boczna_ustalona)
 • Jeżeli po wyniesieniu na świeże powietrze osoba poszkodowana nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do reanimacji.
 • W tym celu wykonuj tylko silne uciski klatki piersiowej na głębokość 5 - 6 cm z częstotliwością 100 - 120 ucisków na minutę. Nie wykonuj sztucznego oddychania jeśli nie posiadasz sprzętu medycznego np. worka samorozprężalnego ambu.
 • Reanimację należy kontynuować do momentu przyjazdu pogotowia lub do czasu aż pacjent zacznie oddychać.
 • Po przybyciu lekarza na miejsce, należy poinformować go o dotychczasowej pomocy udzielonej poszkodowanemu.

What is not allowed to do?

 • Nie wolno niczego podkładać pod głowę, aby nie spowodować zwężenia lub zamknięcia dróg oddechowych.
 • Zabronione jest podawanie płynów, leków oraz innych substancji doustnie, by nie dopuścić do zachłyśnięcia.
 • Do czasu przybycia lekarza nie wolno pozostawiać rannego samego oraz pozwolić choremu zasnąć, ponieważ może to utrudnić dalszą obserwację stanu zdrowia.
 • Pamiętaj! Z pomieszczeń, w których doszło do emisji tlenku węgla, nie wolno korzystać do momentu aż nie zostanie ustalone jego źródło oraz usunięta przyczyna (np. naprawione urządzenie grzewcze).
The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.