Menu
Cart

Basic information

Carbon Monoxide
Basic information

Tlenek węgla. Co to jest?

Tlenek węgla (popularnie nazywany czadem) jest bezwonnym, bezbarwnym, nie mającym smaku, silnie trującym gazem o zbliżonej gęstości od powietrza co powoduje, że łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Jest bardzo niebezpieczny ze względu na silne i skryte działanie toksyczne.

Zatrucia tlenkiem węgla - statystyka

Tlenek węgla w statystykach zatruć zajmuje trzecie miejsce po zatruciach lekami i etanolem.
Natomiast wśród zatruć substancjami wnikającymi do organizmu drogą inhalacyjną pojawia się na pierwszym miejscu.

Co roku w Polsce straż pożarna odnotowuje kilka tysięcy zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w wyniku których ponad 2500 osób wymaga hospitalizacji, a ok. 70 umiera wskutek następstw wynikających z zatrucia tlenkiem węgla.

W jaki sposób dostaje się do organizmu?

Do organizmu dostaje się drogą inhalacyjną (przez drogi oddechowe). Wiąże się z hemoglobiną w związek zwany karboksyhemoglobiną (HbCO), który jest niezdolny do przenoszenia tlenu.
W wyniku zaburzenia dystrybucji tlenu komórki naszego ciała i cały organizm są mocno niedotlenione.
Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.
Najpoważniejsze uszkodzenia spowodowane niedotlenieniem powstają w ośrodkowym układzie nerwowym.
Zdolność wiązania się tlenku węgla z hemoglobiną jest około 200 -250 (w zależności od źródeł) razy większa niż z samym tlenem.
Dlatego już niska koncentracja tlenku węgla w powietrzu może stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Jak powstaje?

W warunkach domowych tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania, takich paliw jak: gaz, olej, benzyna, nafta, propan, butan, drewno, węgiel, olej napędowy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu.
Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni.

Źródła tlenku węgla

Najczęstszymi źródłami tlenku węgla w domach są nieprawidłowo zamontowane, rozregulowane lub niewłaściwie użytkowane:

 • gazowe urządzenia do podgrzewania wody
 • przenośne gazowe / naftowe ogrzewacze pomieszczeń
 • biokominki, kominki na gaz lub drewno
 • piece kaflowe, kuchnie gazowe / węglowe
 • grille na gaz i węgiel użytkowane w zamkniętym pomieszczeniu
 • agregaty prądotwórcze eksploatowane w zamkniętych pomieszczeniach np. w garażu, a także w pobliżu otwartych okien lub drzwi
 • zablokowane lub nieszczelne przewody kominowe
 • samochód pozostawiony z uruchomionym silnikiem w przydomowym garażu

Kto jest narażony na działanie tlenku węgla?

Wszystkie osoby, bez wyjątku, przebywające w środowisku skażonym tlenkiem węgla są narażone na jego wpływ. Skutki działania CO, przy takim samym stężeniu, mogą być jednak różne dla różnych osób.

Do grupy największego ryzyka należą:

 • noworodki i niemowlaki (obok normalnej hemoglobiny występuje u nich hemoglobina płodowa, która wiąże dwukrotnie więcej tlenku węgla niż zwykła hemoglobina).
 • dzieci (ze względu na większą częstość oddechów w porównaniu z osobami dorosłymi, a także szybszy metabolizm).
 • kobiety ciężarne - niewielkie stężenie tlenku węgla, które dostało się do organizmu kobiety ciężarnej, może doprowadzić do powikłań ciążowych, uszkodzenia a nawet śmierci płodu
 • osoby w podeszłym wieku
 • osoby z wadami serca oraz niewydolnością układu oddechowego
 • osoby wykonującą pracę związaną z dużym wysiłkiem fizycznym. Ze względu na zwiększoną częstość i głębokość oddechu pochłaniają one znacznie szybciej, niż podczas odpoczynku, trujące dawki tlenku węgla.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

We wczesnym okresie występuje osłabienie, niepokój, tętniący ból i zawroty głowy.
W miarę upływu czasu pojawia się senność, apatyczność, utrata świadomości, zaburzenia oddychania i orientacji, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, uszkodzenie mięśnia sercowego, a w późniejszym okresie zatrucia mogą uwidocznić się objawy uszkodzenia różnych struktur ośrodkowego układu nerwowego w postaci porażeń, niedowładów, a także upośledzenia intelektualnego.
Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa, zawał albo nawet śmierć.

Zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że osoba zaczadzona jest całkowicie bierna (nie ucieka z miejsca zagrożenia), traci przytomność i umiera jeżeli nikt jej nie przyjdzie w porę z pomocą.

Jeżeli odczuwasz jakiekolwiek symptomy mogące świadczyć nawet o lekkim zatruciu tlenkiem węgla, skontaktuj się niezwłocznie ze swoim lekarzem.

Pamiętaj! Objawy zatrucia najwcześniej mogą wystąpić u dzieci oraz zwierząt domowych.

Dlaczego czad jest tak groźny?

Zatrucie tlenkiem węgla w początkowej fazie jest bardzo podobne do objawów grypy (ale bez gorączki) lub infekcji przewodu pokarmowego, co często prowadzi do mylnej diagnozy i niewłaściwego sposobu leczenia.

Przebywanie przez dłuższy czas w pomieszczeniach nawet o niskim stężeniu tlenku węgla może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie. Przy dużej koncentracji CO, śmiertelne zatrucie może nastąpić nawet w ciągu kilku minut.

Dlatego tak ważna jest prawidłowa ochrona przed czadem.

Tlenek węgla jest trucizną kumulującą się w organizmie!

Przebywanie przez krótki czas w pomieszczeniach o wysokim stężeniu CO jak i zarówno przez dłuższy czas w pomieszczeniach o niskim stężeniu CO, może wywołać nieodwracalne zmiany w organizmie.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla w zależności od stężenia i czasu ekspozycji (tzn. pozostawania pod jego wpływem)

STĘŻENIE CO W POWIETRZU CZAS EKSPOZYCJI OBJAWY ZATRUCIA
PPM % min
35 0,0035 360 - 480 lekki ból głowy, zawroty głowy.
100 0,01 120 - 180 lekki ból głowy, zawroty głowy.
200 0,02 120 - 180 lekki ból głowy, zmęczenie, nudności, zawroty głowy.
400 0,04 60 - 120 silny ból głowy, tętnienie w skroniach, zawroty głowy; zagrożenie utraty życia po upływie 3 godzin.
800 0,08 45 silne nudności, zawroty głowy, wymioty, tętnienie w skroniach; trwała śpiączka po 2 godz.; zgon po 120-180 minut.
1600 0,16 20 intensywny ból i zawroty głowy, nudności i wymioty, zaburzenia orientacji, wrażenie ciemności, trwała śpiączka w ciągu 10-20 minut; zgon po 120 minutach.
3200 0,32 5 - 10 objawy j.w., zaburzenia czynności serca, przyśpieszenie tętna i oddychania; zgon w ciągu 25-30 minut.
6400 0,64 1 - 2 objawy jw., śpiączka przerywana drgawkami; zgon w ciągu 10-15 minut.
> 12800 1,28 < 1 utrata przytomności po 2-3 wdechach; zgon po 3 minutach.

Uwaga! Powyższe dane dotyczą zdrowych, dorosłych osób. Efekty działania tlenku węgla, przy takim samym stężeniu, mogą wystąpić wcześniej u osób chorych oraz zaliczanych do grupy największego ryzyka (noworodków i niemowlaków, dzieci, kobiet ciężarnych, ludzi w podeszłym wieku oraz osób wykonującą pracę związaną z dużym wysiłkiem fizycznym).

Czy wiesz że?

Owady mogą oddychać powietrzem, w którym stężenie czadu dochodzi nawet do 80 %. Wynika to z faktu, że krew owadów (za wyjątkiem larw ochotkowatych) nie zawiera hemoglobiny.
The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.