Menu
Cart

How to avoid poisoning

Carbon Monoxide
How to avoid poisoning
 • Zapewnij prawidłową wentylację - nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych. Najważniejszy jest dopływ świeżego powietrza – czad powstaje w wyniku braku wystarczającej ilości tlenu wymaganego do prawidłowego spalania. Zbyt szczelne okna, niedrożna wentylacja oraz brak prawidłowego odprowadzenia zużytego powietrza i spalin sprawiają, że urządzenia spalające paliwa stałe lub płynne przestają działać prawidłowo przez co mogą być źródłem emisji tlenku węgla. Dlatego, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej), uchyl okno w mieszkaniu.
 • Nigdy nie montuj mechanicznej wentylacji wyciągowej (wentylatora łazienkowego) w łazience jeżeli zamontowany jest w niej gazowy ogrzewacz wody lub inne urządzenie z otwartą komorą spalania. Urządzenia takie pobierają powietrze potrzebne do spalania bezpośrednio z pomieszczenia, w którym są zamontowane i odprowadzają spaliny grawitacyjnie przewodem spalinowym. Przy niedostatecznym nawiewie świeżego powietrza do łazienki z sąsiadujących pomieszczeń (np. szczelnych oknach w mieszkaniu, braku nawiewników) włączony wentylator może zasysać spaliny z kanału spalinowego, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osoby przebywającej w łazience.
 • Często, nawet zimą, wietrz pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnij nawet niewielkie rozszczelnienie okien.
 • Systematycznie sprawdzaj ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej. Jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki.
 • W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej owiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację. Rozważ zainstalowanie nawiewników.
 • Pamiętaj o dokonywaniu okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczeniu. Gdy używasz węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego, czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych, należy przeprowadzać co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
 • Użytkuj tylko i wyłącznie sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta. Przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby.
 • Stosuj urządzenia posiadające wymagane dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu. W sytuacjach wątpliwych żądaj okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności.
 • Nie dogrzewaj pomieszczeń urządzeniami, które nie są do tego przeznaczone, na przykład kuchenką gazową. Ogrzewanie kuchenką gazową jest nieekonomiczne i wyjątkowo niebezpieczne. Długotrwałe palenie się gazu otwartym ogniem powoduje znaczny ubytek tlenu w powietrzu, co może skutkować emisją niewyczuwalnego tlenku węgla, który jest silnie trujący. Jeżeli w pomieszczeniu nie ma wystarczającej ilości świeżego powietrza (okna są zamknięte, nie mamy zamontowanych nawiewników, kratki nawiewne są niedrożne lub pozasłaniane), do zatrucia może dojść nawet w ciągu kilkunastu minut!.
 • Nie zostawiaj samochodu z uruchomionym silnikiem w garażu, nawet jeżeli drzwi garażowe są otwarte. Tlenek węgla jest jednym z głównych składników spalin. Dlatego w czasie pracy silnika należy zachować szczególną ostrożność! Nie wolno zostawić w garażu samochodu w uruchomionym silnikiem lub „dogrzewać” się w samochodzie.
 • Zainstaluj certyfikowany czujnik tlenku węgla w każdym pomieszczeniu, w których znajdują się urządzenia mogące być źródłem emisji tlenku węgla. Dla zwiększenia bezpieczeństwa warto umieścić dodatkowe czujniki tlenku węgla na każdej kondygnacji budynku oraz w sypialniach.
 • Nie bagatelizuj takich objawów, jak duszność, ból głowy, mdłość, senność, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, ponieważ mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie (otwórz okna, drzwi), w którym się znajdujesz, wyjdź na zewnątrz, zadbaj o bezpieczeństwo swojej rodziny, wezwij straż pożarną oraz zasięgnij porady lekarskiej.
The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.