Menu
Cart

What are carbon monoxide alarms for?

Carbon Monoxide Alarms
What are carbon monoxide alarms for?

Do czego służą czujniki tlenku węgla?

Czujniki tlenku węgla przeznaczone są do monitorowania pomieszczeń pod kątem obecności tylko i wyłącznie tlenku węgla (CO). Są jedynymi skutecznymi urządzeniami, dzięki którym można wykryć ten niebezpieczny gaz.

Nie wykrywają żadnych innych gazów niż tlenek węgla.

Nie mogą być stosowane jako lub w zastępstwie czujek dymowych.

Nie są przeznaczone do wykrywania dymu, ognia ani innych gazów (np. gazu ziemnego).

W JAKI SPOSÓB ALARMUJĄ?

Gdy wykryją podwyższone stężenie czadu automatycznie uruchamiają sygnał optyczny oraz akustyczny (alarm o sile 85dB) informujący o możliwym zagrożeniu zanim objawy zatrucia tlenkiem węgla pojawią się u osób przebywających pod jego wpływem.

W przypadku czujników z wyświetlaczem na panelu LCD wyświetli się wartość stężenia CO w jednostkach PPM (jedna cząstka CO na milion cząstek powietrza).

Po jakim czasie włącza się sygnalizacja alarmowa czujnika?

Tlenek węgla jest toksyczną substancją, która ma tendencje do kumulowania się w organizmie. Czujniki Kidde dokonują pomiarów metodą średnich ważonych w czasie, dlatego im wyższe jest stężenie tlenku węgla, tym szybciej włącza się alarm.

W poniższej tabeli podano czasy reakcji alarmu czujnika tlenku węgla Kidde. Poziomy alarmowe są zgodne z normą PN-EN50291-1:2018

Liczba cząstek CO na milion cząstek powietrza (ppm) Czas do aktywacji alarmu (minutach)
50 Musi uruchomić się w czasie 60 - 90 minut.
100 Musi uruchomić się w czasie 10 - 40 minut.
300 Musi uruchomić się w czasie poniżej 3 minut.

 

Poniższa tabela pokazuje objawy i skutki zatrucia organizmu w zależności od różnych poziomów stężenia tlenku węgla.

Liczba cząstek CO na milion cząstek powietrza (ppm) Objawy u osób dorosłych
100 Lekki ból głowy, nudności, zmęczenie (objawy grypopodobne).
200 Zawroty i bóle głowy w ciągu 2 - 3 godzin.
400 Nudności, ból głowy w okolicy czoła, senność, zagubienie i szybka praca serca.
Zagrożenie życia po ponad 3 godzinach ekspozycji.
800 Ostre bóle głowy, konwulsje, uszkodzenia ważnych organów po 45 minutach wdychania.
Trwała śpiączka po 2 godzinach, śmierć w ciągu 3 godzin.

 

Jak widać na podstawie powyższych tabel czułość alarmów Kidde jest tak dobrana, aby reagowały już przy stężeniach CO niezagrażających życiu i umożliwiały podjęcie właściwych działań na długo zanim stężenie czadu osiągnie poziom niebezpieczny dla zdrowia i życia.

W pamięci zapisane jest niskie stężenie co, a czujnik nie włączył się. Dlaczego?

Czas aktywacji sygnalizacji alarmowej czujnika zależy od stężenia tlenku węgla i czasu przez jaki się ono utrzymuje. Certyfikowany czujnik musi reagować na zagrożenie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50291-1:2018.
Oznacza to, że przy stężeniu tlenku węgla np. 50 ppm nie może włączyć sygnalizacji wcześniej niż przed upływem 60 min oraz później niż po 90 min. Jeżeli w pamięci czujnika mamy zapisane np. 58 ppm, a sygnalizacja nie włączyła się, świadczy to o tym, że stężenie zapisane w pamięci utrzymywało się przez krótki czas np. kilka minut i nie było zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

Jakie czynniki mogą zakłócić pracę czujników tlenku węgla?

Czujnik tlenku węgla nie powinien być wystawiony na działanie nadmiernych oparów benzyny, oleju napadowego, rozpuszczalników, alkoholi ani płynów czyszczących. W jego pobliżu nie należy używać środków polerujących i czyszczących na bazie związków organicznych, perfum lub aerozoli w sprayu, zmywacza do paznokci, czy też odświeżaczy powietrza.

Niżej wymienione związki chemiczne mogą również zakłócić działanie czujnika tlenku węgla i powodować fałszywe alarmy: metan, propan, izobutan, izopropanol, etylen, benzen, toluen, octan etylu, siarkowodór, wodór, dwutlenek siarki. Działanie czujnika CO może zakłócać wodór emitowany m.in. podczas ładowania akumulatora bądź utwardzania betonu lub cementu w określonych warunkach.

Lotne związki organiczne (LZO), np. alkohole mogą przedostawać się do powietrza z substancji chroniących przed wilgocią lub innych powłok zawierających alkiloalkoksysilany, powodując tym samym aktywację alarmu.

Czujnik CO może reagować na krótkotrwałe emisje spalin na przykład podczas rozruchu urządzenia gazowego lub rozpalania kominka. Aktywację sygnalizacji alarmowej może spowodować, również duża koncentracja dymu tytoniowego.
The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.