Menu
Cart

Installation of carbon monoxide alarms

Carbon Monoxide Alarms
Installation of carbon monoxide alarms

W których pomieszczeniach należy zamontować czujnik tlenku węgla?

W pomieszczeniach mieszkalnych mogą być montowane wyłącznie certyfikowane czujniki tlenku węgla spełniające normę PN-EN50291-1:2018
MINIMALNE ZABEZPIECZENIE

Czujnik tlenku węgla powinien być zamontowany w każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia emitujące spaliny np. kuchenki palnikowe, biokominki, piecyki naftowe, kominki gazowe i na paliwo stałe, przepływowe ogrzewacze wody użytkowej, piece gazowe, olejowe, piece na paliwo stałe itp.

OPTYMALNE ZABEZPIECZENIE

Dodatkowe czujniki powinny być zainstalowane w pomieszczeniach, w których spędzamy dużo czasu np. w salonie, pokoju dziennym i we wszystkich sypialniach. Zalecane to jest zwłaszcza w sytuacji, gdy osoby przebywające w tych pomieszczeniach, ze względu na ich położenie, mogą nie usłyszeć sygnalizacji alarmowej czujnika uruchomianego w innej części budynku.

Instalacja czujników CO zalecana jest także w każdym pomieszczeniu, przez które przechodzi przewód kominowy oraz na każdej kondygnacji budynku.

Zalecane miejsce montażu czujnika w pomieszczeniu

Czujniki powinny być montowane przez kompetentną osobę. Niezależnie od wybranego miejsca montażu, diody sygnalizacyjne czujnika CO muszą być widoczne dla osoby przebywającej w jego pobliżu.
POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM SPALAJĄCYMI PALIWO
Jeżeli w pomieszczeniu jest urządzenie spalające paliwo np. piecyk gazowy z otwartą komorą spalania, kominek, biokominki, kuchenka gazowa, węglowa itp. zaleca się montaż czujnika na ścianie lub suficie ze względu na fakt, że tlenek węgla będący częścią ciepłej mieszaniny gazów ma tendencję do unoszenia się do momentu, aż ulegnie ochłodzeniu.
Ilustracja 1: Przykład rozprzestrzeniania się tlenku węgla wraz z produktami spalania, gdy dochodzi do emisji spalin do otoczenia.
MONTAŻ NA ŚCIANIE
W przypadku montażu na ścianie czujnik należy umieścić:
 • w odległości od 1 do 3 m (mierzonej w poziomie) od urządzeń, które mogą być potencjalnym źródłem emisji tlenku węgla.
 • powyżej górnej krawędzi drzwi i okien.
 • możliwie blisko sufitu, jednak nie bliżej niż 150 mm, aby uniknąć jego instalacji w tzw. "martwej strefie", w której jest ograniczona cyrkulacja powietrza.
MONTAŻ NA SUFICIE

W przypadku montażu na suficie, czujnik powinien znajdować się co najmniej 300 mm od ściany, żeby uniknąć montażu w tzw. "martwej strefie".

Ilustracja 2: Przykładowe miejsca montażu czujnika CO w pomieszczeniu, w którym jest potencjalne źródło tlenu węgla.
POMIESZCZENIE Z UKOŚNYM SUFITEM
W pomieszczeniach z ukośnym sufitem, w których jest urządzenie emitujące spaliny, czujnik CO powinien być zamontowany w wysokiej części pomieszczenia.
Ilustracja 3: Przykład montażu czujnika CO w pomieszczeniu z ukośnym sufitem, w którym jest potencjalne źródło tlenu węgla.
POMIESZCZENIA BEZ URZĄDZENIA SPALAJACEGO PALIWO

Jeżeli czujnik CO ma być zamontowany w pomieszczeniu, w którym nie ma urządzenia emitującego spaliny lub w pomieszczeniach znajdujących się z dala od ww. urządzeń, powinien on znajdować się względnie blisko "strefy oddychania" tj. na wysokości dróg oddechowych.

W sypialni czujnik czadu możemy postawić na szafce nocnej lub zamontować na ścianie na wysokości ok. 1 metra od podłogi.

Na korytarzu czujnik CO możemy zamontować np. na ścianie na wysokości ok. 1.5 metra od podłogi.
Ilustracja 4: Przykład montażu czujnika CO w sypialni, w której nie ma potencjalnego źródła tlenu węgla.
W przypadku, gdy czujnik będzie umieszczony na półce lub szafce należy go postawić w taki sposób, aby nie mógł zostać przypadkowo zrzucony na podłogę. Czujnik musi zawsze znajdować się w położeniu pionowym.
KAWALERKA

W przypadku lokalizacji takich, które tworzą jedną przestrzeń użytkową wraz miejscem do spania np. kawalerkach, czujnik tlenku węgla powinien być umieszczony jak najdalej od urządzeń służących do gotowania i jak najbliżej miejsca do spania. Czujnik CO powinien być zawieszony na wysokości dróg oddechowych, czyli tzw. "strefy oddychania".

Ilustracja 5: Przykładowe miejsca montażu czujnika CO w pomieszczeniu tworzącym jedną przestrzeń użytkową wraz z miejscem do spania.
KOTŁOWNIA

Jeżeli urządzenie spalające paliwo znajduje się w pomieszczeniu, które jest rzadko użytkowane np. w kotłowni, czujnik CO należy umieścić w takim miejscu, aby sygnał był łatwo słyszalny w innych pomieszczeniach.
Alternatywnie w pomieszczeniu takim można zamontować czujnik CO z opcją bezprzewodowego połączenia z innymi czujnikami lub czujnik CO typu A, który ma wyjście umożliwiające podłączenie sygnalizatora zewnętrznego.

Czy wszystkie czujniki czadu mogą być montowane w pojazdach rekreacyjnych i na łodziach?

W pojazdach kempingowych oraz na łodziach mogą być montowane tylko i wyłącznie czujniki tlenku węgla spełniające normę PN-EN 50291-2:2020.

W pojazdach kempingowych oraz na łodziach może wystąpić dodatkowe ryzyko przedostania się do ich wnętrza przez otwory wentylacyjne, tlenku węgla emitowanego przez pojazdy, silniki i generatory spalinowe, czy też grille znajdujące się w ich pobliżu. Nie zmienia to jednak podstawowych wytycznych dotyczących umiejscowienia czujników CO.

Pojazdy kempingowe i łodzie powinny być wyposażone w czujnik CO umieszczony w pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia emitujące spaliny, zamontowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w dziale "Pomieszczenia z urządzeniem spalającymi paliwo".

Jeżeli pojazd kempingowy lub łódź mają jedną przestrzeń użytkową wraz miejscem do spania, to można ją uznać za odpowiednik kawalerki, wobec czego wystarczy jeden czujnik tlenku węgla.
Jeżeli jednak, miejsce do spania znajduje się w pomieszczeniu innym niż to, w którym jest urządzenie (-a) emitujące spaliny, to także tam należy umieścić czujnik CO, zgodnie z wytycznymi opisanymi w dziale "Pomieszczeniu bez urządzenia spalającego paliwo."

GDZIE W POMIESZCZENIU NIE NALEŻY MONTOWAĆ CZUJNIKA?
 • w przestrzeni zamkniętej (np. w szafce).
 • w miejscach, w których może być zasłonięty (np. meblami lub zasłonami).
 • bezpośrednio nad zlewem lub kuchenką.
 • w pobliżu okien lub drzwi, kratki wentylacyjnej lub innych otworów wentylacyjnych.
 • w pobliżu wentylatora wyciągowego.
 • w miejscu, w którym temperatura może spadać poniżej -10°C lub przekraczać 45°C, chyba, że czujnik jest przystosowany do pracy w innych temperaturach.
 • w miejscach, w których zabrudzenia lub kurz mogą zablokować działanie czujnika.
 • w miejscach mokrych lub wilgotnych.
 • nad źródłami ciepła na przykład grzejnikami, nawiewnikami gorącego powietrza.
 • w bezpośrednim sąsiedztwie kuchenki lub innego urządzenia wykorzystywanego do gotowania.
 • blisko rozcieńczalników, rozpuszczalników oraz odświeżaczy powietrza.
 • w pobliżu pojemników na odpady
The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.