Menu
Cart

Procedure in case of activation of the carbon monoxide alarm

Carbon Monoxide Alarms
Procedure in case of activation of the carbon monoxide alarm

Przede wszystkim należy zachować spokój. W większość przypadków aktywacja sygnalizacji czujnika nie jest związana z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, co nie oznacza że można ją lekceważyć. Czułość alarmów spełniających wymagania normy PN-EN50291-1:2018 jest tak dobrana, aby pozwalały użytkownikowi na podjęcie odpowiednich działań, na długo zanim wystąpią jakiekolwiek objawy zatrucia.

Gdy usłyszysz alarm:
  • Zachowaj spokój, otwórz okna i drzwi, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza
  • W miarę możliwości wyłącz wszystkie urządzenia zasilane paliwem.
  • Powiadom innych mieszkańców o niebezpieczeństwie i razem z nimi opuść budynek pozostawiając drzwi oraz okna otwarte.
  • Jeżeli ktokolwiek czuje się źle, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną dzwoniąc na numer 999 lub 112.
  • Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić ponownie do budynku, dopóki alarm się nie wyłączy, budynek nie zostanie właściwie przewietrzony i sprawdzony przez specjalistów.

Nie wolno włączać żadnych urządzeń spalających paliwa, jeżeli nie zostały sprawdzone przez wykwalifikowaną osobę w celu zlokalizowania i naprawienia ewentualnych uszkodzeń.

Zalecane jest także, sprawdzenie przez uprawnionego fachowca szczelności wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz wentylacyjnych.

WAŻNE! Wszyscy domownicy powinni znać charakterystyczne objawy zatrucia tlenkiem węgla, sygnalizację alarmową czujnika oraz zasady postępowania w przypadku aktywacji alarmu.
The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.