Menu
Cart

Exploitation

Smoke Alarms
Exploitation

Użytkowanie, konserwacja i eksploatacja

Czujki dymu należy sprawdzać raz w tygodniu. Aby przeprowadzić test czujki należy nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk TEST, do momentu aż włączy się sygnalizacja dźwiękowa i będzie migać czerwona dioda LED. Sygnalizacja alarmowa zostanie wyłączona niezwłocznie po zwolnieniu przycisku. Nieregularny, bardzo cichy sygnał dźwiękowy może oznaczać, że czujka jest uszkodzona lub ma rozładowane baterie. Jeżeli wymiana baterii nie rozwiąże problemu należy skontaktować się z serwisem producenta. Dane kontaktowe zwykle znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia. Opcjonalnie do testowania można zastosować dostępny na rynku gaz testowy do czujek dymu.

UWAGA: Nigdy nie testuj czujki przy pomocy źródeł otwartego ognia, jak np. zapalona świeca, zapałka lub zapalniczka.

Co najmniej raz w roku czujkę dymu należy czyścić. Zdejmij urządzenie z płytki montażowej. Wnętrze czujki (komorę wykrywająca) można wyczyścić np. odkurzaczem z miękką przyssawką tak, aby wyssać zalegający tam kurz. Zewnętrzną część urządzenia można wytrzeć wilgotną ściereczką. Po wyczyszczeniu czujkę należy ponownie zamontować i sprawdzić jej działanie przy użyciu przycisku TEST.

UWAGA! Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać detergentów, środków chemicznych oraz rozpuszczalników.

Wymiana baterii* - każdorazowo w momencie zasygnalizowania niskiego stanu baterii przez czujkę. Sygnalizacja rozładowania baterii włącza się na minimum 14 dni, zanim baterie całkowicie się rozładują. Nowe, markowe baterie gwarantują nieprzerwaną pracę czujki przez co najmniej 12 miesięcy.
*Nie dotyczy czujek dymu Kidde z wbudowaną fabrycznie niewymienną baterią na które producent udziela 10 lat gwarancji.

Wymiana czujki na nową - zgodnie z zaleceniem producenta, lecz nie rzadziej niż raz na 10 lat.

Dodatkowe informacje odnośnie eksploatacji

W pobliżu czujki nie należy rozpylać substancji w aerozolu, takich jak odświeżacze powietrza, lakiery, farby itp.

Nie wolno malować i lakierować obudowy urządzenia. Farba może zakryć otwory wlotowe powietrza do urządzenia, co utrudni lub całkowicie uniemożliwi dotarcie dymu sensora.

Podczas prowadzenia prac remontowych lub używania środków klejących w pobliżu czujki, należy tymczasowo przenieść ją w inne miejsce. Po zakończeniu prac remontowych czuję należy ponownie zamontować i sprawdzić jej działanie przy użyciu przycisku testu.

The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.