Menu
Cart

Fire safety

Smoke Alarms
Fire safety

Dbaj o bezpieczeństwo pożarowe w domu

 • Nie montuj stałych krat w oknach.
 • Nie ustawiaj na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, nie zamykaj drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.
 • Nie ograniczaj dostępu do urządzeń przeciwpożarowych takich jak: hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, gaśnice, wyjść ewakuacyjnych.
 • Nie ograniczaj dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, głównych zaworów gazu.
 • Sprawdzaj regularnie poprawność działania instalacji elektrycznej oraz domowych urządzeń elektrycznych, nie dokonuj samodzielnie ich napraw, jeśli nie masz wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.
 • Nie przeciążaj sieci elektrycznej - nie włączaj zbyt dużej ilości odbiorników do jednego obwodu elektrycznego.
 • Nie używaj benzyny, ropy, nafty itp. wewnątrz budynków - przechowuj je w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w odpowiednich pojemnikach.
 • Nie używaj otwartego ognia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 • Regularnie sprawdzaj domowe źródła ogrzewania - natychmiast usuwaj wszelkie nieprawidłowości, regularnie kontroluj przewody kominowe, paleniska, piece; w razie potrzeby wezwij kominiarza.
 • Zachowuj ostrożność używając zastępczych źródeł ogrzewania, takich jak przenośne grzejniki elektryczne i gazowe, piecyki naftowe, kominki itp.; pamiętaj, grzejniki nie powinny być umieszczone blisko materiałów łatwopalnych.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo zanim wystąpi zagrożenie

Ponad 80% wszystkich przypadków śmiertelnych w pożarach ma miejsce w obiektach mieszkalnych, czyli w miejscach, gdzie co do zasady czujemy się najbezpieczniej.

Montaż czujek dymu to prosty sposób na zabezpieczenie mieszkania oraz domu przed pożarem. Czujki nie zapobiegną wprawdzie powstaniu pożaru, ale mogą w porę ostrzec o zaistniałym zagrożeniu, umożliwiając podjęcie odpowiednich działań (np. ugaszenie pożaru w zarodku przy użyciu gaśnic, ewakuację domowników, zawiadomienie straży pożarnej itp.). Działania te będą skuteczne tylko w przypadku, gdy zadbamy o swoje bezpieczeństwo zanim wystąpi zagrożenie. Dlatego zawczasu powinniśmy:
 • Na każdym piętrze domu, a także w kuchni, piwnicy i garażu zamontować oraz utrzymywać sprawne gaśnice. Zanim wystąpi stan zagrożenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi gaśnicy.
 • Sporządzić plan piętra z zaznaczonymi drzwiami i oknami oraz przynajmniej dwiema (2) drogami ewakuacji z każdego pomieszczenia. Pokoje z oknami znajdujące się na piętrach powinny być wyposażone w drabiny ewakuacyjne.
 • Nie blokować dróg ewakuacyjnych, nie ustawiać przedmiotów utrudniający wyjście.
 • Zorganizować spotkanie rodzinne i omówić plan ewakuacji. Wszyscy powinni zapoznać się jak postępować w razie pożaru.
 • Wyznaczyć miejsce zbiórki poza domem, w którym wszyscy domownicy spotkają się w razie pożaru.
 • Wszyscy domownicy powinni znać dźwięk alarmu i przećwiczyć opuszczanie domu po jego usłyszeniu.
 • Przynajmniej co sześć miesięcy przeprowadzać ćwiczenia pożarowe, w tym ćwiczenia nocne. Sprawdzić, czy małe dzieci słyszą alarm i czy alarm je budzi. Dzieci powinny obudzić się i postępować zgodnie z planem ewakuacji. Ćwiczenia umożliwią wszystkim mieszkańcom przetestowanie planu zanim wystąpi stan zagrożenia. Może się zdarzyć, że w trakcie pożaru dostęp do dzieci będzie niemożliwy, dlatego muszą wiedzieć, co mają robić.
The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.