Menu
Cart

Smoke alarms

Smoke Alarms
Smoke alarms

Czujki dymu - podstawowe informacje

Czujniki dymu - podstawowe informacje
Najprostszym sposobem na zabezpieczenie domu przed pożarem oraz uratowanie życia jego mieszkańców jest montaż czujek przeciwpożarowych. Im szybciej wykryty pożar, tym większe szanse na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i strat materialnych. Zadaniem czujek dymu jest jak najwcześniejsze wykrycie rozwijającego się pożaru. Urządzenia te są w stanie wykryć nawet...

Zasady montażu czujek dymu

Zasady montażu czujek dymu
W pomieszczeniach mieszkalnych mogą być montowane wyłącznie certyfikowane czujki dymu spełniające normę PN-EN 14604:2006P. Czujka powinna zostać zamontowana przez kompetentną osobę. Przed instalacją czujki dymu należy koniecznie zapoznać się z dołączoną do niej instrukcją obsługi. Znajdziemy w niej wszelkie istotne informacje m.in.: zasady montażu, obsługi i testowania...

Użytkowanie, konserwacja i eksploatacja czujek dymu

Użytkowanie, konserwacja i eksploatacja czujek dymu
Czujki dymu należy sprawdzać raz w tygodniu. Aby przeprowadzić test czujki należy nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk TEST, do momentu aż włączy się sygnalizacja dźwiękowa i będzie migać czerwona dioda LED. Sygnalizacja alarmowa zostanie wyłączona niezwłocznie po zwolnieniu przycisku. Nieregularny, bardzo cichy sygnał dźwiękowy może oznaczać, że czujka jest uszkodzona...

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w domu

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w domu
Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów w domu są: posługiwanie się otwartym ogniem lub żarem, czyszczenie palnymi płynami, takimi jak benzyna, palenie tytoniu w łóżku, wyrzucanie niezgaszonych niedopałków papierosów np. do kosza na śmieci, pozostawienie dzieci bez opieki, pozostawianie bez nadzoru gotujących się potraw, przeciążenia instalacji elektrycznej wynikające...

Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe
Dbaj o bezpieczeństwo pożarowe w domu. Nie montuj stałych krat w oknach. Nie ustawiaj na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, nie zamykaj drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie. Nie ograniczaj dostępu do urządzeń przeciwpożarowych takich jak: hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, gaśnice...

Włączył się alarm - co robić?

Włączył się alarm - co robić?
Pamiętaj! Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować! Nie ryzykuj życia i zdrowia! Nie dopuść, by pożar odciął Ci drogę wyjścia - natychmiast opuść mieszkanie / zagrożony budynek. Jeżeli włączy się sygnalizacja alarmowa należy najpierw sprawdzić, czy aktywacja czujki nie jest wynikiem fałszywego alarmu np. nastąpiła w trakcie smażenia lub gotowania.

Co i jak gasić?

Co i jak gasić?
Jeżeli masz możliwość, odłącz zasilanie urządzenia elektrycznego. W zależności od sytuacji możesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć bezpiecznik albo główny wyłącznik zasilania na tablicy rozdzielczej. Jeśli nie uda Ci się dołączyć zasilania pożar urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V można gasić gaśnicą proszkową i śniegową oraz każdą inną na etykiecie, której jest napis...

Arrangement of fire protection at home

Arrangement of fire protection at home
Jak, ile i gdzie rozmieścić zabezpieczenia przeciwpożarowe w domu, dowiesz się z naszej interaktywnego planu. Gdzie powiesić czujkę dymu, gdzie umieścić czujnik tlenku węgla? Czy potrzebuję czujnika gazu, a może przydałaby się gaśnica. Jakie zabezpieczenia umieścić w kuchni, jakie w salonie, jakie w garażu, jak zabezpieczyć piwnicę z kotłem gazowym? Wybierz punkt na planie a dowiesz się szczegółów...
The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.