Menu
Cart

Alarm! What to do?

Smoke Alarms
Alarm! What to do?

Postępowanie w przypadku uruchomienia się alarmu czujki

Pamiętaj ! Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować! Nie ryzykuj życia i zdrowia! Nie dopuść, by pożar odciął Ci drogę wyjścia - natychmiast opuść mieszkanie / zagrożony budynek.

Jeżeli włączy się sygnalizacja alarmowa należy najpierw sprawdzić, czy aktywacja czujki nie jest wynikiem fałszywego alarmu np. nastąpiła w trakcie smażenia lub gotowania. W przypadku wykrycia pożaru, którego nie można już ugasić w zarodku przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, należy stosować się do poniższych wskazówek:
 • Zaalarmuj małe dzieci i inne osoby będące w strefie zagrożenia.
 • Postaraj się wyłączyć dopływ gazu i energii.
 • Natychmiast opuście mieszkanie / dom zgodnie z planem ewakuacji. Liczy się każda sekunda, dlatego nie wolno marnować czasu na ubieranie się lub zbieranie kosztowności.
 • Nie otwieraj bez potrzeby okien i drzwi - dopływ świeżego powietrza może spowodować gwałtowny rozwój ognia. Możesz je otworzyć tylko w przypadku, gdy jest to jedyna twoja droga ucieczki.
 • Podczas wychodzenia nie wolno otwierać wewnętrznych drzwi, bez wcześniejszego sprawdzenia, czy ich powierzchnia nie jest gorąca. Jeżeli drzwi są gorące lub przez szpary przedostaje się dym nie wolno ich otwierać! Zamiast tego należy skorzystać z alternatywnej drogi ewakuacji. W przypadku, gdy wewnętrzna strona drzwi jest chłodna, należy przyłożyć do drzwi ramię i lekko je otworzyć, ale trzeba zawsze być gotowym do ich zatrzaśnięcia, jeżeli do środka zaczną wdzierać się gorąco i dym. Po wyjściu z pomieszczenia zamknij za sobą drzwi.
 • W przypadku odcięcia drogi ewakuacji udaj się do pomieszczenia z oknem lub balkon usytuowanego jak najdalej od pożaru. Zamknij za sobą drzwi do innych pomieszczeń (nie zamykaj ich na klucz). Przez okno lub z balkonu wzywaj pomoc wymachując jasną tkaniną np. białym prześcieradłem. W celu zwrócenia uwagi przechodniów możesz wyrzucić za okno miękkie przedmioty np. jasiek, pluszową zabawkę. W przypadku silnego zadymienia i wzrostu temperatury połóż się na balkonie albo pod oknem i szczelnie okryj się zmoczonym kocem (lub innym okryciem).
 • Pamiętaj! Największym zagrożeniem w czasie pożaru jest nie ogień, ale dym i toksyczne gazy powstające w wyniku procesów spalania. Dlatego, gdy powietrze jest zadymione, w trakcie ewakuacji należy trzymać się blisko podłogi. Oddychaj płytko przez ściereczkę, najlepiej wilgotną lub wstrzymaj oddech.
 • Po wyjściu na zewnątrz przejdź do wybranego miejsca zbiórki i sprawdź, czy wszyscy tam dotarli.
 • Niezwłocznie po opuszczeniu zagrożonego obiektu wezwij straż pożarną dzwoniąc na numer alarmowy 998 lub 112. Po zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaj: swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres i nazwę obiektu, co się pali, na którym piętrze, czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Po podaniu informacji nie wolno rozłączać się do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 • Nie wolno wracać do zniszczonego przez ogień budynku, zanim właściwe służby nie stwierdzą, że jest bezpieczny.

Postępowanie po pożarze

 • Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim właściwe służby nie stwierdzą, że jest on bezpieczny. Elementy konstrukcyjne mogą być osłabione i wymagać naprawy.
 • Nie korzystaj z urządzeń elektrycznych i nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku jeżeli nie została sprawdzona przez elektryka.
 • Jeżeli został wyłączony główny zawór gazu przed ponownym włączeniem wezwij administratora budynku lub pogotowie gazowe.
 • Wyrzuć produkty żywnościowe i napoje oraz lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu oraz środków gaśniczych.
The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.