Menu
Cart

Exploitation

Gas Alarms
Exploitation

Użytkowanie, konserwacja i eksploatacja czujników gazu

Powinniśmy dbać o stan techniczny czujnika. Nie należy dopuszczać do jego zabrudzenia i zakurzenia, ponieważ może to mieć wpływ na zmniejszenie czułości sensora, lub w skrajnych przypadkach doprowadzić do całkowitej utraty zdolności wykrywania gazu przez niego.

Czujnik gazu należy sprawdzać raz w miesiącu przez naciśnięcie przycisku TEST/ RESET (o ile urządzenia ma tę funkcję) lub wykonać test zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. Nieregularny, bardzo cichy sygnał dźwiękowy może oznaczać, że czujnik jest uszkodzony.

Co sześć miesięcy czujnik gazu należy czyścić. Wnętrze czujnika (komorę wykrywającą) można wyczyścić np. odkurzaczem z miękką przyssawką tak, aby wyssać zalegający tam kurz. Zewnętrzną część urządzenia można wytrzeć wilgotną ściereczką. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy pamiętać, aby wyłączyć zasilanie czujnika, wyjmując wtyczkę z gniazdka.

UWAGA! Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać detergentów, środków chemicznych oraz rozpuszczalników. Substancje te mogą trwale uszkodzić sensor czujnika.

Wymiana czujnika na nowy – zgodnie z zaleceniem producenta, lecz nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Dodatkowe informacje odnośnie eksploatacji

W pobliżu czujki nie należy rozpylać substancji w aerozolu, takich jak odświeżacze powietrza, lakiery, farby itp.

Nie wolno malować i lakierować obudowy urządzenia. Farba może zakryć otwory wlotowe powietrza do urządzenia, przez co utrudni lub całkowicie zakłóci prawidłowe działanie sensora.

W przypadku prowadzenia prac remontowych w pomieszczeniu np. malowania, tapetowania, lakierowania podłogi, przed ich rozpoczęciem należy zdemontować czujnik i przenieść go do innego pomieszczenia. W celu uniknięcia uszkodzenia czujnika zaleca się przechowywanie urządzenia w plastikowej torebce. Przed ponownym zainstalowaniem czujnika odnawiane pomieszczenie powinno zostać dobrze przewietrzone.

Co może zakłócić pracę czujnika gazu?

Następujące substancje mogą zakłócić prawidłowe działanie czujnika, powodować fałszywe alarmy oraz prowadzić do uszkodzenia sensora urządzenia: opary silikonu, siarkowodór, tlenki siarki, chlor, chlorowodór, metale alkaliczne, woda, produkty na bazie alkoholu, izobuten, izopropanol, etylen, benzen, toluen, etyl octan, farby, rozcieńczalnik, rozpuszczalniki, kleje, spraye do włosów, płyny po goleniu, perfumy, niektóre środki czyszczące oraz spaliny samochodowe.

W pobliżu czujnika nie wolno rozpylać żadnych odświeżaczy powietrza, dezodorantów, sprayów, farb oraz innych aerozoli. Substancje te mogą powodować fałszywe alarmy oraz trwale uszkodzić sensor czujnika.

The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.