Menu
Cart

Sources of gas leakage

Gas Alarms
Sources of gas leakage

Możliwe źródła wycieku gazu

Najczęstszymi źródłami ulatniania się gazu w pomieszczeniach domowych są urządzenia gazowe (kuchnie gazowe, piecyki itp.). Urządzenia te mogą być nieprawidłowo podłączone do instalacji gazowej lub niewłaściwie użytkowane. Przyczyną ulatniania się gazu, zwłaszcza w przypadku kuchenki i piecyka gazowego, może być także zgaszenie płomienia na palniku, w wyniku zalania cieczą lub przeciągu.

Wewnętrzne instalacje gazowe, których szczelność została sprawdzona po ich wykonaniu, zazwyczaj nie ulegają rozszczepieniu dopóki są eksploatowane i konserwowane zgodnie z przepisami, lub nie zostaną uszkodzone na skutek prowadzonych prac remontowych, uszkodzenia budynku będącego następstwem ruchów tektonicznych itp.

Gaz może przeniknąć do wnętrza budynku z uszkodzonej zewnętrznej sieci gazowej migrując np. wzdłuż rur. W takim przypadku gaz może zostać uwolniony w każdej podziemnej kondygnacji budynku, zależnie od miejsca rozszczelnienia instalacji i układu podziemnej infrastruktury. Istnieje możliwość, że czujnik gazu będzie znajdować się pomieszczeniu, w którym stężenie gazu jest niewielkie i dlatego nie aktywuje się.

The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.