Menu
Cart

Alarm! What to do?

Gas Alarms
Alarm! What to do?

Włączył się alarm co zrobić?

Postępowanie w przypadku uruchomienia się alarmu czujnika

Przede wszystkim należy zachować spokój. W większości przypadków uruchomienie alarmu czujnika nie jest związane z bezpośrednim zagrożeniem życia, ale nie można go lekceważyć!

Gdy usłyszy alarm, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, niekoniecznie zachowując ich kolejność:
  • Zgaś wszystkie źródła ognia (tlące się papierosy, świece itp.)
  • Nie wolno włączać światła ani żadnych innych urządzeń elektrycznych!
  • Otwórz szeroko drzwi i okna w celu przewietrzenia pomieszczeń
  • Nie używaj telefonu w budynku, w którym istnieje podejrzenie obecności gazu
  • Wyłącz urządzenia gazowe znajdujące się w chronionym pomieszczeniu
  • Odetnij dopływ gazu, w przypadku:
    • gazu ziemnego (metanu) należy zamknąć zawór główny
    • gazu płynnego (mieszaniny propan-butan) zakręcić zawór przy butli i wynieść butlę na otwartą przestrzeń, poza budynek
Na wyposażeniu instalacji na gaz płynny powinien znajdować się klucz do demontażu butli. Jego lokalizacja powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym miejscu.
Poinformuj wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, aby opuściły pomieszczenie lub budynek.

Jeżeli alarm będzie trwał nadal, gdy przypadek wycieku gazu nie jest oczywisty lub jego przyczyna nie może zostać usunięta, opuść pomieszczenie i natychmiast zawiadom pogotowie gazowe i zarządcę budynku, w celu sprawdzenia instalacji gazowej oraz wykonania wszystkich niezbędnych napraw.

Jeżeli sygnalizacja alarmowa wyłączy się i przyczyna uruchomienia czujnika została zidentyfikowana (na przykład włączono kurek gazowy nie zapalając płomienia), po zatrzymaniu wypływu gazu i upewnieniu się, że wszystkie urządzenia są wyłączone, zawór główny może zostać włączony.

PAMIĘTAJ! Nie wolno włączać światła ani żadnych innych urządzeń elektrycznych! Eksplozję mieszanki gazu z powietrzem może spowodować praktycznie każde źródło energii np.: iskra w kontakcie elektrycznym, telefonie lub agregacie lodówki, iskra krzesana itp.
PAMIĘTAJ! Urządzeń gazowych nie wolno naprawiać samodzielnie.
The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.