Menu
Cart

Contents

Gas Alarms
Contents

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
Zadaniem czujników gazów wybuchowych jest jak najwcześniejsze ostrzeżenie o wycieku gazu. Są przeznaczone do monitorowania pomieszczeń pod kątem występowania w nich gazu ziemnego (LGN, metanu), propanu, butanu lub ich mieszaniny. Dokonują ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu. W przypadku wykrycia ulatniania się gazu uruchamia sygnalizację alarmową.

Zasady montażu czujników gazu

Zasady montażu czujników gazu
W pomieszczeniach mieszkalnych mogą być montowane wyłącznie certyfikowane czujniki gazu spełniające polską normę PN-EN50194-1:2009. Czujnik powinien być montowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przed przystąpieniem od montażu należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci. Montaż czujnika gazu nie zwalnia użytkowania z obowiązku...

Użytkowanie, konserwacja i eksploatacja czujników gazu

Użytkowanie, konserwacja i eksploatacja czujników gazu
Powinniśmy dbać o stan techniczny czujnika. Nie należy dopuszczać do jego zabrudzenia i zakurzenia, ponieważ może to mieć wpływ na zmniejszenie czułości sensora, lub w skrajnych przypadkach doprowadzić do całkowitej utraty zdolności wykrywania gazu przez niego. Czujnik gazu należy sprawdzać raz w miesiącu przez naciśnięcie przycisku TEST/ RESET (o ile urządzenia ma tę funkcję) lub wykonać...

Źródła wycieku gazu

Źródła wycieku gazu
Najczęstszymi źródłami ulatniania się gazu w pomieszczeniach domowych są urządzenia gazowe (kuchnie gazowe, piecyki itp.). Urządzenia te mogą być nieprawidłowo podłączone do instalacji gazowej lub niewłaściwie użytkowane. Przyczyną ulatniania się gazu, zwłaszcza w przypadku kuchenki i piecyka gazowego, może być także zgaszenie płomienia na palniku, w wyniku zalania cieczą lub przeciągu.

Bezpieczeństwo gazowe

Bezpieczeństwo gazowe
Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i podłączone do niej urządzenia gazowe. W celu uniknięcia wybuchu gazu i pożaru oraz ograniczenia strat materialnych należy postępować zgodnie w poniższymi zasadami: Utrzymywać instalację gazową w dobrym stanie technicznym. Nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji...

Włączył się alarm - co robić?

Włączył się alarm - co robić?
Przede wszystkim należy zachować spokój. W większości przypadków uruchomienie alarmu czujnika nie jest związane z bezpośrednim zagrożeniem życia, ale nie można go lekceważyć! Gdy usłyszy alarm, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, niekoniecznie zachowując ich kolejność: Zgaś wszystkie źródła ognia (tlące się papierosy, świece itp.). Nie wolno włączać światła ani żadnych...

Arrangement of fire protection at home

Arrangement of fire protection at home
Jak, ile i gdzie rozmieścić zabezpieczenia przeciwpożarowe w domu, dowiesz się z naszej interaktywnego planu. Gdzie powiesić czujkę dymu, gdzie umieścić czujnik tlenku węgla? Czy potrzebuję czujnika gazu, a może przydałaby się gaśnica. Jakie zabezpieczenia umieścić w kuchni, jakie w salonie, jakie w garażu, jak zabezpieczyć piwnicę z kotłem gazowym? Wybierz punkt na planie a dowiesz się szczegółów...
The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.