Menu
Cart

Knowledge base

Knowledge base

Smoke detectors

Smoke detectors
Według statystyk PSP w Polsce co roku w budynkach mieszkalnych powstaje ponad 30 tysięcy pożarów, w których ginie około 400 osób, a trwałego uszczerbku na zdrowiu doznaje ponad 3 200 domowników. Największym zagrożeniem dla osób przebywających w budynku w czasie pożaru jest nie ogień, ale dym i toksyczne gazy powstające w wyniku procesów spalania.

Czujniki gazu

Czujniki gazu
Zadaniem czujników gazów wybuchowych jest jak najwcześniejsze ostrzeżenie o wycieku gazu. Są przeznaczone do monitorowania pomieszczeń pod kątem występowania w nich gazu ziemnego (LGN, metanu), propanu, butanu lub ich mieszaniny. W przypadku wykrycia ulatniania się gazu uruchamia sygnalizację alarmową - alarm akustyczny o sile 85dB oraz alarm optyczny.

Carbon monoxide alarms

Carbon monoxide alarms
Czujniki tlenku węgla przeznaczone są do monitorowania pomieszczeń pod kątem obecności tylko i wyłącznie tlenku węgla (CO). Są jedynymi skutecznymi urządzeniami, dzięki którym można wykryć ten niebezpieczny gaz. Nie wykrywają żadnych innych gazów niż tlenek węgla. Nie mogą być stosowane jako lub w zastępstwie czujek dymowych.

Carbon monoxide

Carbon monoxide
Tlenek węgla (popularnie nazywany czadem) jest bezwonnym, bezbarwnym, nie mającym smaku, silnie trującym gazem o zbliżonej gęstości od powietrza co powoduje, że łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Jest bardzo niebezpieczny ze względu na silne i skryte działanie toksyczne. Tlenek węgla w statystykach zatruć zajmuje trzecie miejsce po zatruciach lekami i etanolem...
The website uses cookies to provide services in accordance with the Privacy Policy. You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. You can find out more about cookies in the Cookies tab.